Techniquest

Bydd y cyfeirydd hyn yn helpu chi i fynedu a defnyddio’r pecyn/nau digidol rydych chi wedi prynu o Techniquest.


Cynnwys

  1. Cael mynediad i’r pecyn digidol
  2. Gwylio eich pecyn digidol
  3. Adnoddau eraill

Cael mynediad i’r pecyn digidol

Unwaith y byddwch wedi derbyn eich e-bost, dilynwch y linc y tu fewn iddo.

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen mewnbynnu Microsoft.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost mewn a chliciwch Next.

Os yw’r e-bost yn gysylltiedig gyda chyfrif Microsoft, mewnbynnwch gyda’r cyfrinair rydych chi wastad yn defnyddio, a neidiwch i’r cam nesaf.

Os dydy’r e-bost yn gysylltiedig gyda chyfrif Microsoft, byddwch yn weld y sgrîn yma:

Gwiriwch eich cyfeiriad e-bost. Byddwch yn derbyn côd wyth-digid — mewnbynnwch hyn mewn i’r bocs a chliciwch Sign in.

Nesaf, byddwch yn weld y sgrîn hon:

Gall y geiriau swnio’n ofnus, ond yn sicr, dydyn ni ddim yn defnyddio eich data am unrhyw reswm heblaw am ganiatáu chi mynediad i’r Pecyn Digidol wnaethoch chi brynu.

Cliciwch Accept.

Mewn nifer o achosion, dyma bopeth rydych chi angen i fynedu eich Pecyn. Yn yr achos hwnnw, neidiwch i’r rhan watching your digital package.

Mewn rhai achosion, bydd Microsoft yn gofyn am haen gwiriad ychwanegol:

Cliciwch Next.

Bydd rhaid i chi ddewis y modd o ddilysiad. Rydym ni’n cynghori defnyddio côd sydd wedi’i anfon i’ch ffôn symudol. I wneud hyn, cliciwch I want to set up a different method.

Byddwch yn weld y sgrîn yma:

Dewiswch Phone o’r rhestr, a chliciwch Confirm.

Byddwch yn weld y sgrîn yma:

Sicrhau bod y cae ar y chwith yn dweud United Kingdom (+44) a mewnbynnwch eich rhif ffôn mewn i’r cae nesaf iddo. Rydym ni’n cynghori gadael yr opsiwn nesaf fel Text me a code.

Cliciwch Next.

Byddwch yn derbyn côd trwy’ch ffôn a gweld y sgrîn yma:

Mewnbynnwch y côd a chliciwch Next.

Byddwch yn weld y sgrîn yma:

Cliciwch Next.

Byddwch yn weld y sgrîn yma:

Cliciwch Done.


Gwylio eich pecyn digidol

Wrth i chi mewnbynnu’n llwyddiannus, byddwch yn weld y ffolder sy’n cynnwys eich ffeil/iau fideo:

Digital Packages folder

Nawr, cliciwch ar y ffeil fideo y rydych chi eisiau chwarae, a bydd e’n agor mewn ffenestr newydd.

Os dydy’r fideo ddim yn agor, efallai rydych chi wedi atal ‘pop-ups’. Dewiswch eich porwr o’r rhestr o dan i wirio sut i dderbyn ‘pop-ups’:


Adnoddau eraill

Mae rhai o’r Pecynnau Digidol yn cynnwys ffolder o’r enw Resources. Tu fewn i’r ffolder yma, fe allwch chi ffeindio adnoddau PDF cefnogol, a bydd rhai yn cynnwys linc i gynhyrchion addysgol allwch chi brynu:

Additional resources


Os yr ydych chi dal yn wynebu problemau yn mynedu neu defnyddio eich Pecyn Digidol, cysylltwch gyda Jennifer Morris, os gwelwch yn dda.