Techniquest

Wedi’i leoli ger y glannau ym Mae Caerdydd, mae Techniquest yn cynnig lleoliad braf ac unigryw ar gyfer priodasau.

Mae gennym ni drwydded i gynnal seremonïau priodas ac rydym yn gallu arlwyo brecwast priodas a derbyniad gyda’r nos ar gyfer hyd at 150 o westeion.

Gyda dau lawr o arddangosion ymarferol a difyr, mae digon yma i ddiddanu’ch gwesteion. Mae croeso i chi ddewis dod â chwmni arlwyo arall neu gyflenwyr eraill i Techniquest hefyd, os oes well gennych chi. Rydyn ni yma i’ch helpu chi i greu eich diwrnod perffaith!

Dyma’r lleoliad delfrydol ar gyfer priodas dra gwahanol — un bythgofiadwy i chi â’ch teulu a ffrindiau.

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar am ragor o wybodaeth ac i drafod argaeledd.

  E-Bostiwch ni   029 2047 5475


Image: Oliver Jones Photography