Techniquest

Mae Techniquest yn ganolfan darganfod gwyddoniaeth flaenllaw sydd ag enw da yn fyd-eang am ragoriaeth ac arloesedd.

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â’n tîm. Rydyn ni newydd weddnewid Techniquest, ac mae’n gartref i gynulleidfaoedd o bob oed ymwneud â phynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Gallwch ddarganfod mwy am ein gweledigaeth yn ein strategaeth, a dilynwch y dolenni isod i weld ein:

Disability Confident Employer We are a Living Wage Employer

“Mae e wedi bod yn hyfryd cydweithio â phob un ohonoch chi. Roedd e fel bod yn rhan o un teulu MAWR. ‘Dw i wedi mwynhau bob dydd. Diolch am yr atgofion melys. Bydda i’n gweld eisiau pawb.”

Shameema [hen eilod o'n tîm], Mawrth 2023

Gweler isod restr o swyddi gwag presennol a sut i ymgeisio.

Nid oes unrhyw swyddi gwag yn Techniquest ar hyn o bryd.

Os hoffech wybod pan fydd swyddi newydd yn cael eu hysbysebu, anfonwch eich CV aton ni ac fe gysylltwn os bydd cyfleoedd swydd perthnasol.