Techniquest

Rydyn ni wrth ein boddau’n mynd allan i’n cymunedau lleol, i rannu ein hangerdd am wyddoniaeth.

O arwain gweithdai swigod lliwgar fel rhan o Ŵyl Pride Cymru yng Nghaerdydd, neu ddarparu gwledd o ‘sleim’ yn y Cymoedd, neu fynd â’n gweithdai gofodol i’n gymuned leol yn Nhre Biwt a Grangetown, rydyn ni wrth ein boddau’n dod â gwyddoniaeth atoch chi.

Hoffem glywed gennych chi

Os hoffech chi sgwrs am sut y gallwch chi gymryd rhan a chefnogi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yn y gymuned, cysylltwch â ni.

  E-bostiwch ni