Techniquest

Mae Techniquest yn addas i bartïon o hyd at 800 o westeion.

Dyma leoliad hwyliog sy’n cynnig profiad rhyngweithiol, mewn lleoliad braf ger glannau bae Caerdydd. Mae nifer o opsiynau bwyd, gan gynnwys gorsafoedd bwyd a gwasanaeth powlenni o fwyd blasus. Gallwn ddarparu dodrefn achlysurol gyda seddi i hyd at 20% o westeion. Mae hyn yn cynnwys byrddau, stolion a seddi moethus.

MAE EICH PECYN PARTI YN CYNNWYS:

  • Llogi’r ganolfan rhwng 7yp a 11yp
  • Bwyd mewn powlenni (byddwn yn ychwanegu gorsafoedd bwyd ar gyfer niferoedd uwch o westeion)
  • Bar
  • Ystafell gotiau gydag aelod o staff penodedig
  • Tîm diogelwch i ofalu am eich rhestr o westeion
  • Dodrefn achlysurol
  • Rheolwr Digwyddiadau penodedig
  • Pecynnau diodydd ar gael

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni er mwyn trefnu eich parti nesaf. Gallwn gynnig cyngor ac amrywiaeth eang o ddigwyddiadau.
  E-Bostiwch Ni   029 2047 5475

Cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2047 5475 neu e-bostiwch [email protected] i drafod sut y gallwn ni eich helpu chi drefnu’r digwyddiad perffaith.