Techniquest

Mae ein profiadau ecsgliwsif yn rhoi’r cyfle i chi a’ch gwesteion ymweld â Techniquest cyn neu ar ôl ein horiau agor arferol. Mae lle i hyd at 800 o westeion.

Dyma brofiad arbennig i’r rheiny sy’n chwilio am rywbeth unigryw, arbennig i’w gynnig fel rhan o ddigwyddiad, er enghraifft rhwng cynhadledd â swper. Mae’n berffaith i grwpiau preifat ac elusennau hefyd.

Gyda dau lawr o arddangosion ymarferol, mae rhywbeth i bawb yn Techniquest.

MAE PROFIAD ECSLIWSIF YN CYNNWYS:

  • Defnydd ecsgliwsif o’r ddau lawr arddangos
  • Gwydriad o Brosecco pan fyddwch yn cyrraedd
  • Rheolwr Digwyddiadau penodedig
  • Tîm diogelwch i ofalu am eich rhestr o westeion
  • Cyfleoedd i frandio ym mhob rhan o’r ardal gyhoeddus

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar am ragor o wybodaeth neu i drefnu mynediad Ecsgliwsif o Techniquest  E-bostiwch ni   029 2047 5475

Cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2047 5475 neu e-bostiwch [email protected] i drafod sut y gallwn ni eich helpu chi drefnu’r digwyddiad perffaith.