Techniquest

Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi hyd yn hyn — ni fyddai Techniquest yn bosib heboch chi!

Cefnogwyr ardal ‘Science Capital’

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’r cyllidwyr sydd wedi helpu i wireddu datblygiad Science Capital. Diolch i Gronfa Ysbrydoli Gwyddoniaeth — partneriaeth rhwng UK Research & Innovation (UKRI) ac Ymddiriedolaeth Wellcome.

Rydym yn ddiolchgar hefyd i Sefydliad Moondance, Sefydliad Garfield Weston, a chronfa ‘Buddsoddi i Arbed’ Llywodraeth Cymru am gefnogaeth ychwanegol.

UK Research and Innovation Wellcome Trust
Moondance Foundation Garfield Weston Foundation Welsh Government

A’r tîm o arbenigwyr a fu’n gweithio ar y prosiect, gan gynnwys y rheolwyr prosiect, Lee Wakemans, y penseiri HLM, Hydrock, Wardell Armstrong a Bureau Veritas.


Cefnogwyr unigol

Mrs Allison Bowden am gefnogi’r Rhaglen Leoliad Ymchwil Nuffield flynyddol gyda gwobr arbennig er cof am Mr Steve Bowden, cyn-gadeirydd ac ymddiriedolwr Techniquest. Ynghyd â phob un o’r Ffrindiau, gwirfoddolwyr a’r unigolion hynny sydd wedi’n helpu ni ar ein siwrnai hyd yma.


Ymddiriedolaethau a sefydliadau

Ann D Foundation
Association for Science and Discovery Centres
Biochemical Society
Blackwood Engineering Trust
Edina Trust
Garfield Weston Foundation
Gibbs Charitable Trust
Jenour Foundation
KLA Foundation
Moondance Foundation
Morrisons Foundation
National Lottery Community Fund
Nineveh Trust
Nuffield Foundation
Oakdale Trust
Royal Academy of Engineering
Royal Society of Chemistry
Science and Technology Facilities Council
ScottishPower Foundation
Simon Gibson Charitable Trust
STEM Learning Ltd
Waterloo Foundation
Wellcome Trust


Cefnogwyr corfforaethol

Admiral Group plc
British Heart Foundation
Cadw
Cardiff Harbour Authority
Cardiff Metropolitan University
CS Connected
Dignity Funeral Directors and Crematoria
G.O.S. Tool & Engineering Services
HLM
National Imaging Academy
NatWest
Pugh’s Garden Village
Royal Town Planning Institute
Sea Changers
Sonnedix
Stowe Family Law
Wardell Armstrong

Cefnogwch Techniquest

Byddwch yn rhan o’n stori a helpwch ni i ysbrydoli angerdd dros STEM ymhlith y genhedlaeth nesaf.

Darganfyddwch fwy