Techniquest

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

  [email protected]   029 2047 5475

Mae llinellau ffôn Techniquest ar agor yn ystod yr amseroedd canlynol:
Dydd Llun-Dydd Gwener: 9am-5pm Dydd Sadwrn: 10am-5pm

Byddwn yn ceisio ateb pob galwad, ond yn ystod cyfnodau prysur, fe allai fod yn anodd. Os nag ydyn ni’n ateb, gadewch neges ac fe gysylltwn â chi cyn gynted â phosib.

Os ydych chi’n cysylltu gydag ymholiad y wasg neu ffilmio, cliciwch yma.