Techniquest

Beth am rwydweithio gyda chleientiaid a chydweithwyr dros ddiod, mewn awyrgylch hyfryd yma yn Techniquest?

Mae lle i hyd at 800 o bobl. Rhwng 7pm a 10pm gallwch chi a’ch gwesteion fwynhau ein harddangosfeydd a rhwydweithio’n hamddenol. Mae pob un arddangosyn yn cynnig tamaid o adloniant, ac yn sicr o gychwyn sgwrs — perffaith ar gyfer digwyddiad rhwydweithio!

MAE’R PECYN RHWYDWEITHIO YN CYNNWYS:

  • Defnydd ecsgliwsif o Techniquest rhwng 7pm a 10pm
  • Detholiad o ganapés blasus
  • Ystafell gotiau gydag aelod o staff penodedig
  • Tîm diogelwch i ofalu am eich rhestr o westeion
  • Dodrefn achlysurol
  • Sgriniau ar gael ar gyfer brandio
  • Rheolwr Digwyddiadau penodedig
  • Pecynnau coctels ar gael

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar i drafod sut y gallwn ni eich helpu chi i drefnu’r digwyddiad rhwydweithio perffaith.
  E-Bostiwch ni   029 2047 5475

Cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2047 5475 neu e-bostiwch [email protected] i drafod sut y gallwn ni eich helpu chi drefnu’r digwyddiad perffaith.