Techniquest

Diolch am eich diddordeb i archebu ymweliad ysgol i Techniquest.

Darllenwch y cyfarwyddiadau canlynol ac wedyn cyflwyno eich ffurflen ymholiad i ni.

 cyn i chi archebu

Byddwch yn ymwybodol bod amserau sesiynau addysg yn sefydlog, a byddem ni’n creu amserlen iddych chi:

Math o YmweliadOpsiwn 1Opsiwn 2Opsiwn 3
Gyda Sioe Wyddoniaeth Fyw10:15am – 1:00pm10:45am – 1:30pm11:00am – 2:00pm
Gyda sioe Blanetariwm10:00am – 12:45pm10:30am – 1:15pm10:45am – 1:30pm
Gyda gweithdy Lab KLA11:00am – 2:00pm11:15am – 2:15pm-
Arddangosfeydd yn unigGwahanol amseroedd ar gael, yn ddibynnol ar argaeledd

Bydd ein tîm yn cynghori chi o’r amserau sydd ar gael ar ôl i chi cyflwyno’r ymholiad.

Ar ôl cyflwyno’ch ymholiad, plîs gadael hyd at dri diwrnod i dderbyn ateb.

Cansladau

Os by’ rhaid canslo’r bwciad, sicrhau eich bod yn wneud hyn tair wythnos cyn eich dydd ymweliad dewisol neu byddem ni angen codi tâl canslad.

  • Bydd cansladau sy’n cael eu gwneud gyda llai na 30 dydd o rybudd yn achosi tâl canslad o 50% o’r tâl archebu cyflawn.
  • Bydd cansladau sy’n cael eu gwneud gyda saith diwrnod neu lai o rybudd yn achosi tâl canslad o 100% o’r tâl archebu cyflawn.

 

 Ffurflen ymholiad