Techniquest

YMHOLIADAU’R WASG

Cysylltwch â [email protected] gydag unrhyw ymholiadau’r wasg.


CEISIADAU FFILMIO

Mae gan Techniquest nifer o leoliadau ffilmio ar gael at ddibenion ffilmio masnachol ac anfasnachol. Yn eu plith mae:

  • Y Neuadd Arddangos
  • Y Theatr Wyddoniaeth
  • Y Lab
  • Y Planetariwm
  • Cefn y tŷ – yn cynnwys swyddfeydd ac ardaloedd cynnal a chadw
  • Lleoliadau tu allan, gan gynnwys ein teras to gyda golygfeydd o’r bae

Mae gan ein hadeilad cyfoes, arobryn, olygfeydd ysblennydd o’r bae, ac mae’n gefndir perffaith ar gyfer ffilm, teledu, hysbysebion a fideos corfforaethol.

Agorwch y daith mewn ffenestr newydd.
Gyda diolch i Picture It 360.

Mae cytundeb ffurfiol a chaniatâd ysgrifenedig gan yr adran Marchnata a Digwyddiadau yn hanfodol i unrhyw waith ffilmio yn y ganolfan.

Am ragor o wybodaeth neu i edrych o gwmpas Techniquest, cysylltwch â ni.

029 2047 5475
[email protected]

Y NEWYDDION DIWEDDARAF