Techniquest

Teithiau Sain

Mae Techniquest yn gweithio’n galed i wella ar hygyrchedd i’r rheiny sydd â nam ar eu golwg a’r rheiny sy’n drwm eu clyw. Rydyn ni’n cydweithio â grwpiau ac unigolion sy’n gallu ein cefnogi ni i greu cynnwys a dyfeisiau hygyrch.

Consultation Partners: Cyngor Cymru i Bobl Fyddar, Sefydliad y Deillion Caerdydd a’r Caffi Iaith.