Techniquest

Mae rhoi cyfraniad un-tro i Techniquest yn hawdd. Byddwch yn rhan o’n stori.

Bydd eich rhodd yn ein helpu ni i:

  • Gynnig pecynnau digidol i ysgolion ledled Cymru
  • Cyd-greu gweithdai cymunedol
  • Datblygu arddangosion ac adnoddau addysgol newydd

Mae rhodd o unrhyw faint yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’r hyn y gallwn ni ei wneud.

Diolch am ddewis cefnogi gwyddoniaeth mewn addysg yng Nghymru.

  Rhoi


RHODD CYMORTH

Mae CThEF yn gweithredu cynllun ‘Rhodd Cymorth’ sy’n caniatáu i elusennau hawlio cyfradd treth sylfaenol ar bob punt a gyfrannir.

Petaech chi’n cyfrannu £100 i Techniquest, er enghraifft, byddwn yn derbyn £125 heb unrhyw gost ychwanegol i chi!

Felly, os ydych chi’n drethdalwr yn y DU, cofiwch dicio blwch ‘Rhodd Cymorth’ wrth brynu eich tocynnau neu pan fyddwch yn gwneud cyfraniad. Gallwn hawlio’r incwm ychwanegol gan CThEF. Gwnewch y pethau bychain!