Techniquest

Beth am sbwylio’ch cydweithwyr, eich cysylltiadau busnes â’u teuluoedd gyda diwrnod hwyliog yma yn Techniquest?

Mae rhywbeth i ddiddanu pawb o bob oed yn Techniquest, felly beth am drefnu diwrnod i’w gofio? Bydd diwrnod gyda ni yn cynnwys:

  • Dau lawr arddangos yn llawn arddangosion ymarferol i chi eu mwynhau
  • Sioe Wyddoniaeth Fyw yn y Theatr Wyddoniaeth*
  • Taith Seren 360° yn ein Planetariwm*
  • Ardal breifat i’ch gwesteion gasglu eu cinio
  • Rydyn ni wedi’n lleoli ger glannau Bae Caerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych

*yn ddarostyngedig i argaeledd a ffi o £2 y person

MAE EICH PECYN YN CYNNWYS:

  • Mynediad i’r ddau lawr arddangos drwy gydol y dydd
  • Pecyn cinio i’w gasglu o ardal breifat (gallai fod yn fan casglu yn ddibynnol ar niferoedd)
  • Mynedfa benodedig y gellir ei frandio

CYSYLLTWCH Â NI

Mae ein tîm yn edrych ymlaen at drefnu eich digwyddiad.

  E-Bostiwch ni   029 2047 5475

Pecyn Bwyd Enghreifftiol

Daw’r eitemau canlynol mewn bag picnic.

Brechdanau caws a ham

Ffrwyth

Potyn o iogwrt

Creision

Fflapjacs cartref

Sudd ffrwythau


Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer anghenion dietegol arbennig.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2047 5475 neu e-bostiwch [email protected] i drafod sut y gallwn ni eich helpu chi drefnu’r digwyddiad perffaith.