Techniquest

Prynwch docynnau

Chwilio am ysbrydoliaeth i’ch ysgol chi?

Rydyn ni yma i’ch helpu!

Darganfyddwch fwy am deithiau ysgol, sioeau gwyddoniaeth byw sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, gweithdai ymarferol, teithiau sêr y planetariwm a sioeau digidol i’w rhannu yn y dosbarth.

Darganfyddwch fwy