Techniquest

Fel elusen gofrestredig, gellir dod o hyd i’n cyfrifon yn y Comisiwn Elusennau.

Os ydych chi’n caru Techniquest a’r gwaith mae’n ei wneud yna unrhyw rodd, bydd mawr neu fach yn ein helpu i gadw ein drysau ar agor, croesawu mwy o ymwelwyr a rhannu ein cariad at wyddoniaeth yn ehangach gyda phobl o bob cenhedlaeth.

Rydym yn gwerthfawrogi nad yw pawb mewn sefyllfa i roi, ond mae llawer o ffyrdd y gallwch ein cefnogi: o’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol neu gofrestru ar ein rhestr bostio, i ychwanegu Cymorth Rhodd at eich tocynnau, dod yn Ffrind, gwneud rhodd, neu hyd yn oed weithio gyda ni fel partner mewn rhyw fodd.

Diolch!