Techniquest

Ni fyddai hyn yn bosib oni bai am haelioni unigolion, busnesau, ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n cyfrannu at gadw Techniquest ar agor ac yn weithredol.

O ychwanegu rhodd a Chymorth Rhodd i docynnau, i ddarparu grantiau mawr i greu rhaglenni i ysgolion neu gyflwyno arddangosion newydd: fel elusen addysgol rydyn ni’n ddibynnol ar werthu tocynnau ac ar bawb sy’n ein cefnogi ni.

Os ydych chi eisoes wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd, diolch o galon. Rydych chi’n rhan hanfodol o bopeth a wnawn!