Techniquest

I oedolion
Iau 14 Rhag, 7:00pm–10:30pm
18+ Oed
£15 y person

Mwynhewch noson oedolion-yn-unig yn Techniquest ar thema’r gaeaf!

Archwiliwch dros 100 o arddangosion ymarferol, cymerwch ran mewn sioe wyddoniaeth fyw neu Star Tour*, dawnsiwch yn ddi-baid yn y disgo distaw — a phrofwch amrywiaeth o weithgareddau ychwanegol a fydd yn eich difyrru drwy’r nos.

Yn ogystal â’ch diod am ddim wrth gyrraedd, fe welwch chi orsaf fwyd a bar ar y safle hefyd, felly gallwch chi wir wneud y mwyaf o’ch noson. Ychwanegwch eich ffrindiau ac mae gennych yr holl gynhwysion ar gyfer noson fythgofiadwy!


Mae eich tocyn yn cynnwys:

  • Mynediad i Techniquest am y noson
  • Gwydriad o swigod wrth i chi gyrraedd
  • Sioe wyddoniaeth fyw Ice Ice Maybe*
  • Star Tours yn y Planetariwm 360°*
  • Disgo Distaw

* Cynhwysedd cyfyngedig. Mae Ice Ice Maybe ar sail ‘y cyntaf i’r felin’ felly mae’n rhaid bod yn gyflym! Gall tocynnau ar gyfer y Daith Sêr cael eu harchebu wrth i chi brynu eich tocynnau cyffredinol.

Amserau agor

  • 7:00pm–10:00pm
  • 7:30pm–10:30pm

Gofynion

Mae’n rhaid bod yn 18+ i fynychu’r digwyddiad.

Derbyniadau

TocynPris
Safonol£15
'Early bird' — WEDI'U GWERTHU ALLAN£10
  Archebu tocynnau

Wedi’i ffilmio yn Adult Lates: Making Waves, Yr Haf 2023


Cefnogir gan:

Admiral

 

Pryd?

Dydd Iau 14 Rhagfyr

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Gweithgareddau eraill yn Techniquest