Techniquest

Digwyddiad arbennig
18 Hyd (ysgolion), 19–20 Hyd (y cyhoedd)
Bob oedran
Am ddim, archebu ymlaen yn unig

Ymunwch â ni am benwythnos llawn hwyl, ffeithiau gwych a gwyddoniaeth rhyngweithiol ar thema’r amgylchedd, i gyd am ddim.

Bydd Archwiliwch ein planed — Explore our planet, yn bartneriaeth â UKRI Natural Environment Research Council, yn rhoi lle amlwg i atyniadau rhyngweithiol a sgwrsiau personol gan gwyddonwyr amgylcheddol gorau’r DU.

Gall ymwelwyr cael cip olwg a chymryd rhan, trwy cwrdd â’r gwyddonwyr sydd yn cyflwyno ymchwil amgylcheddol byd-eang, a dysgu sut gallwn ni i gyd byw’n fwy cynaliadwy ar y Ddaear.

Gallwch chi hefyd ymweld â’r ‘Royal Research Ship’, The James Cook, ym Mae Caerdydd — trwy un o’r sefydliadau eigioneg gorau’r byd, y National Oceanography Centre (NOC).

Mae hyn yn cyfle unigryw i weld sut mae’n teimlo i weithio ar llong ymchwil go iawn, ble mae’n aml i wyddonwyr a thecnolegwyr gweithio ar y môr am wythnosau ar y tro, yn cludo ymchwil hanfodol o dan amodau anodd. Nodwch bod rhai cyfyngiadau yn perthnasol.

Am y digwyddiad arbennig hon ar ddydd Gwener 18 Hydref, mae lleoedd am ddim wedi’u cadw am ysgolion sydd yn cwrdd â meini prawf penodol, a byddwn ni’n cysylltu ag ysgolion cymwys dros yr wythnosau nesaf.

Gall y cyhoedd archebu tocynnau am ddim i Techniquest, The James Cook, neu’r ddau am ddydd Sadwrn 19 neu dydd Sul 20 Hydref. Fodd bynnag, nodwch bod lleoedd i’r ymweliadau yn cyfyngedig a bydd tocynnau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

 • Tocynnau

  Cyflogwch i’n cylchlythyr electronig i fod y cyntaf i wybod pryd mae’r tocynnau yn cael eu rhyddhau.

 • The James Cook: Hygyrchedd a chyfyngiadau oedran

  Mae teithiau o gwmpas y llong yn cynnwys nifer o risiau serth, coridorau cul a dringo dros gamau uchel.

  Mae’n rhaid i unrhyw blentyn sydd 0–7 mlwydd oed sy’n ymweld â’r James Cook mynd gydag oedolyn, gyda chymhareb o 1 plentyn i 1 oedolyn, ac unrhyw blentyn sydd 8–15 mlwydd oed mynd gyda chymhareb o 2 plentyn i 1 oedolyn.

  Ni ellir darparu ar gyfer bygis na phramiau ar yr ymweliadau, a rhaid gosod unrhyw faban mewn breichiau mewn cludwr (naill ai wynebu’r blaen neu gefn) i ganiatáu mynediad di-dwylo i’r rhiant neu ofalwr.

  Mae NOC yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i’r llong, os ydynt yn teimlo nad yw’n ddiogel gwneud hynny.

 

Pryd?

18 Hydref (ysgolion), 19–20 Hydref (y cyhoedd)

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Gweithgareddau eraill yn Techniquest