Techniquest

Gweithdy labordy
45 munud
7+ Oed
£2.50 y person (yn ychwanegol i gost eich tocyn cyffredinol)

Ydych chi erioed wedi sylweddoli pa mor glyfar yw’ch ymennydd?

Gyda dros 100 biliwn o gellau, e yw’r rhan fwyaf cymhleth y corff dynol ac yn gyfrifol am lawer mwy na sut mor glyfar (neu dwp!) ydych chi.

Darganfod pa mor arbennig yw’ch ymennydd yn ein gweithdy rhyngweithiol newydd yn y Lab KLA, a gweld os allwch chi ddatrys pa ymennydd sy’n perthyn i ba anifail mewn un o’n brofion bendigedig.

Cewch chi’r siawns, hyd yn oed, i berfformio ‘llawfeddygaeth yr ymennydd’ eich hun a chymryd rhywbeth ymosodol allan…*

 • Iaith

  Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

 • Cyngor oedran: 7+

  Dydy’r gweithgaredd hwn ddim yn addas i blant dan 7 oed. Mae pob plentyn sy’n archebu tocyn angen cael eu cyfeilio gan o leiaf 1 oedolyn taledig. Bydd ‘na dim mynediad i blant dan 7.

 • Rhybedd sensitifrwydd

  *Bydd y sesiwn hon yn gynnwys trafodaeth a gweithgareddau sy’n portreadu tyfiannau’r ymennydd, felly ni fydd yn addas i bawb. Os gwelwch yn dda, gwirio efo’n tîm cyn archebu os oes angen rhagor o wybodaeth.

 • Tocynnau

  Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 

Pryd?

13–14 Ionawr a 3–4 Chwefror

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Y Lab KLA

Mae Lab Techniquest – sydd newydd wedi’i hadnewyddu – yw’r lle perffaith i joio arbrofion gwyddoniaeth ymarferol.

Beth wyt ti’n aros am? Cipiwch eich cot labordy a goglau, ac awn ni gwneud tipyn o wyddoniaeth!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest