Techniquest

Gweithdy labordy
45 munud
9+ Oed
£2.50 y person (yn ychwanegol i gost eich tocyn cyffredinol)

Gwnewch sblash yn ein gweithdy bomiau bath rhyngweithiol!

Ymunwch â ni yn y Labordy KLA am brofiad arbennig ble byddwch chi’n dysgu popeth am y wyddoniaeth tu ôl i’r bomiau pêr.

Byddwn ni’n cymryd golwg ofalus ar y cynhwysion, arogleuon, a lliwiau sy’n mynd mewn i greu nhw.

A byddwch chi’n darganfod sut gall arogleuon gwahanol helpu chi i ymlacio, a gallwch chi hyd yn oed creu bom bath eich hun i gymryd cartref!

 • Iaith

  Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

 • Cyngor oedran: 9+

  Dydy’r gweithgaredd hwn ddim yn addas i blant dan 9 oed. Mae pob plentyn sy’n archebu tocyn angen cael eu cyfeilio gan o leiaf 1 oedolyn taledig. Bydd ‘na dim mynediad i blant dan 9.

 • Tocynnau

  Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 • Rhybudd alergedd

  Mae’r prif gynhwysion yn ein bomiau bath yw bicarbonad sodiwm, asid sitrig, witch hazel, olewon hanfod am yr arogleuon a sebon hylifol am liw. Gall rhai o’r cynhwysion cynnwys alergeddau. Dydy menig ‘nitrile’ (sydd yn rhydd o nodd ag unrhyw bowdr) ddim yn hanfodol i gymryd rhan yn y gweithdy, ond gallwn ni ddarparu nhw os oes angen.

 

Pryd?

27–31 o Fai, 8–9 o Fehefin a 13–14 o Orffenaf

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events on Sad 13 Gorffennaf 2024
13 Gor
Cosmetic Chemistry
Sad 13 Gorffennaf 2024    
All Day
Events on Sul 14 Gorffennaf 2024
14 Gor
Cosmetic Chemistry
Sul 14 Gorffennaf 2024    
All Day

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Y Lab KLA

Mae Lab Techniquest – sydd newydd wedi’i hadnewyddu – yw’r lle perffaith i joio arbrofion gwyddoniaeth ymarferol.

Beth wyt ti’n aros am? Cipiwch eich cot labordy a goglau, ac awn ni gwneud tipyn o wyddoniaeth!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest