Techniquest

Cyn ysgol
10am–5pm
Dan 3
Gweithgareddau ychwanegol sy’n addas i blant bach

Ar Ddiwrnodau Plant Bach mae’r arddangosfeydd wedi’u neilltuo i blant bach, er mwyn iddynt gael mwynhau mewn awyrgylch ddiogel.

 • Mae lliwiau llachar ein harddangosfa yn sicr o ddenu plant bach, ac rydyn ni’n eu hannog nhw i edrych o gwmpas ac i fwynhau. Mae Techniquest yn hygyrch i bramiau ac mae cyfleusterau newid clytiau a loceri ar gael.
 • Mae gennym ni ardal ddŵr, felly mae’n syniad da i ddod â dillad sbâr i’r plantos.
 • Mae diodydd poeth ac oer a byrbrydau ar gael i’w prynu o Coffee Mania. Nodwch, ni chaniateir bwyta nac yfed yn yr arddangosfa, ond mae ardal Bicnic ar gael. Ymddiheurwn, na fydd cyfleusterau twymo bwyd a photeli ar gael.
 • Mae croeso i chi fwydo ar y fron yn yr ardaloedd arddangos, neu os oes well gennych fwydo mewn ardal breifat, mae’r Pod ar gael i chi ei ddefnyddio hefyd.
  Darganfyddwch fwy o wybodaeth ddefnyddiol am ddod â phlant ifanc i Techniquest ar y dudalen babanod.

 


 

Gweithgareddau diwrnodau plant Bach

Yn ystod pob Diwrnod Plant Bach bydd nifer o weithgareddau wedi’u teilwra’n arbennig i’ch plant ifanc. Mae rhai yn gynwysedig ym mhris eich tocyn ac mae ambell i un yn costio’n ychwanegol.

 • Trosluniau lliwgar

  Rhan o bob Diwrnod Plant Bach
  Yn gynwysedig ym mhris eich tocyn


  Addurnwch eich hun gyda throsluniau lliwgar, a dangoswch y patrymau gwych i’ch ffrindiau bach.

 • Gorsaf Liwio

  Rhan o bob Diwrnod Plant Bach
  Yn gynwysedig ym mhris eich tocyn


  Ydy’r plantos angen hoe fach o’r arddangosfeydd? Beth am ymlacio a mwynhau bod yn greadigol?

 • Cornel ddarllen

  Rhan o bob Diwrnod Plant Bach
  Yn gynwysedig ym mhris eich tocyn


  Beth am swatio yn ein cornel ddarllen a mwynhau casgliad hyfryd o lyfrau Cymraeg a Saesneg a storïau rhyngweithiol.


 

 Mynediad diwrnod plant bach

Math o docynSafonolGyda rhodd*
Plant bach
0–2 oed
Am ddimAm ddim
Oedolyn
16+ oed
£11.81£13.00
Plentyn
3–15 oed
£10.00£11.00
Consesiwn
Yn gymwys i: Bobl hŷn (65+); ymwelwyr sydd ag anabledd; myfyrwyr sydd â cherdyn NUS dilys; derbynyddion Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i weld tystiolaeth adnabod.
£10.45£11.50
Gofalwr hanfodol
Bydd angen i chi ddod â thystiolaeth adnabod gyda chi fel y gallwn ni brosesu eich tocyn mynediad. 1 gofalwr hanfodol fesul tocyn consesiwn.
Am ddimAm ddim
Teulu
Hyd at 5 person, uchafswm o 2 oedolyn (16+)
£40.90£45.00
  Archebu Tocynnau

* Mae Techniquest yn elusen gofrestredig ac mae tocyn yn cynnwys rhodd wirfoddol o oddeutu 10%. Mae hyn yn galluogi Techniquest i hawlio Rhodd Cymorth ar 100% o bris mynediad. Mae pob ceiniog yn mynd tuag at gefnogi Techniquest a’i nod o sicrhau bod gwyddoniaeth yn agored i bawb.

 

Pryd?

Un dydd Gwener y mis yn ystod y tymor ysgol

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events on Gwe 5 Gorffennaf 2024
05 Gor
Diwrnod Plant Bach
Gwe 5 Gorffennaf 2024    
10:00 am–5:00 pm

dyddiadau ar gael

Gweithgareddau eraill yn Techniquest