Techniquest

Sioe wyddoniaeth fyw
30 munud
5+ Oed
£2.50 y person (yn ychwanegol i gost eich tocyn cyffredinol)

Ydych chi erioed wedi meddwl am greu baswca allan o sugnwr llwch, neu ddefnyddio’ch tostiwr fel balŵn aer poeth?

Rydym ni’n gobeithio dim, ond os ydych eisio gweld sut y gallwn berfformio’r rhain, dod i’n sioe Don’t Do This at Home.

Darganfyddwch pam na ddylech byth rhoi metel mewn y ficrodon a beth ddylech chi byth rhoi mewn eich toiled.

Mae’r sioe hwn yn llawn arbrofion gwyddoniaeth anhygoel — yn defnyddio offer cartref syml — ni ddylech byth trio yn eich cartref.

 • Iaith

  Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

 • Cyngor oedran: 5+

  Mae’n gyflwynyddion Sioe Wyddoniaeth Fyw yn datblygu i’r grŵp maen nhw’n cyflwyno i, felly gall unrhywun o 5 i 95 cymryd rhan!

  Mae ‘na siawns byddwch chi ddim yn ffeindio’r demos fyw ym mherthnasol i blant dan bump, ond all wneud yn siŵr gan ofyn eilod o’r tîm.

 • Tocynnau

  Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 

Pryd?

Hanner tymor Chwefror a phenwythnosau ym mis Mawrth

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Theatr Wyddoniaeth

Dyma ble rydym ni’n dod â gwyddoniaeth i fyw o flaen eich llygaid.

Cymerwch sedd mewn ein hawditoriwm – sy’n seddi 90 bobl – ble bydd ein cyflwynydd deniadol yn dangos chi arbrofion anghredadwy.

Yn dibynnu ar y sioe, gallent gynnwys ffrwydradau ffyrnig, cemegau gwallgof, tân troellog neu lansiadau rocedi rhyfeddol!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest