Techniquest

Sioe wyddoniaeth fyw
30 minutes
5+ Oed
£2.50 per person (add-on to admission)

Dioddefwyr — rydym yn golygu ‘ymwelwyr’ — mae gwahoddiad i chi gamu mewn i fyd hudol Ghoul School yr Hydref ‘ma!

I wneud y mwyaf allan o Galan Gaeaf, byddwn ni’n edrych ar sut gallwch ddefnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg i sicrhau bod y noson yn sgrech go iawn.

Yn ein Ghoul School, byddwch yn dysgu sut i greu awyrgylch brawychus, gwneud mynediad dychrynllyd a gorffen gyda ffrwydrad.

Felly byddwch yn barod am brofiad arswydus bydd pawb yn siwr o’i fwynhau!


Cyngor oedran: 5+

Mae’n gyflwynyddion Sioe Wyddoniaeth Fyw yn datblygu i’r grŵp maen nhw’n cyflwyno i, felly gall unrhywun o 5 i 95 cymryd rhan!

Mae ‘na siawns byddwch chi ddim yn ffeindio’r demos fyw ym mherthnasol i blant dan bump, ond all wneud yn siŵr gan ofyn eilod o’r tîm.

Tocynnau

Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

Ystyriaethau meddygol

Os oes gennych chi reoliadur y galon neu ddyfais feddygol arall wedi’i mewnblannu, byddwn yn eich cynghori i eistedd tuag at gefn y Theatr Wyddoniaeth gan fod un o’r arddangosiadau’n cynhyrchu maes trydanol, a allai effeithio ar rai dyfeisiau.

Os ydych chi’n defnyddio cadair olwyn a bod gennych chi hefyd reoliadur y galon neu ddyfais feddygol arall wedi’i mewnblannu, yn anffodus ni fyddwn yn gallu eich derbyn i’r sioe benodol hon, gan fod y mannau i gadeiriau olwyn yn y Theatr Wyddoniaeth yn agos iawn at y llwyfan.

Gwybodaeth arall

Mae yna ffrwydrad swnllyd tuag at ddiwedd y sioe. Bydd pawb yn derbyn amddiffynwyr clust cyn i’r sioe dechrau, a bydd digon o rybudd cyn y ffrwydrad.

 

Pryd?

Weekends in October & first part of half-term

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Theatr Wyddoniaeth

Dyma ble rydym ni’n dod â gwyddoniaeth i fyw o flaen eich llygaid.

Cymerwch sedd mewn ein hawditoriwm – sy’n seddi 90 bobl – ble bydd ein cyflwynydd deniadol yn dangos chi arbrofion anghredadwy.

Yn dibynnu ar y sioe, gallent gynnwys ffrwydradau ffyrnig, cemegau gwallgof, tân troellog neu lansiadau rocedi rhyfeddol!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest