Techniquest

Digwyddiad arbennig
Sad 16 Rhag, 5:30pm–8:30pm
3–8 Oed
WEDI'U GWERTHU ALLAN

Nodwch fod tocynnau am y noson nawr wedi’u gwerthu allan.

Gwahoddir chwi geiswyr hwyl i agoriad noson gyffrous yn Techniquest â mynediad i ddau lawr o arddangosion ymarferol, danteithion, cerddoriaeth a hwyl.

Ni fyddwch yn brin o bethau i’w gwneud yn ystod y Parti y Nadolig anhygoel hwn. Dwedwch helo a chael ‘selfie’ gyda Siôn Corn wrth iddo dreulio awr allan o’i amserlen brysur i ymweld â Techniquest.

Darganfyddwch anrhegion y Nadolig gwahanol, dawnsiwch i ganeuon eiconig y Nadolig, a chymerwch daith iasol i’r lle mwyaf oer ar y Ddaear yn ein sioe wyddoniaeth fyw newydd sbon, Ice Ice Maybe.


Mae eich tocyn yn cynnwys:

  • Mynediad i Techniquest am y noson
  • Siawns i gwrdd â Siôn Corn
  • Sioe gwyddoniaeth fyw Ice Ice Maybe
  • Disgo Distaw
  • Cerddoriaeth y Nadolig trwy gydol y noson
  • Bydd y Siop Coffi ar law am luniaeth

A yw’r noson hwn yn addas i fy nheulu?

Byddwn yn argymell bod plant rhwng 3–8 oed fyddai’n cael yr hwyl mwyaf yn y noson hwn!

Faint yw’r tocynnau?

£10 y tocyn. Nodwch mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolion sy’n talu.

 

Pryd?

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Gweithgareddau eraill yn Techniquest