Techniquest

Gweithdy labordy
45 munud
7+ Oed
£2.50 y person (add-on to admission)

Nodwch mai Saesneg yw iaith y gweithdy hwn.

Mae’r gofod pell yn llawn rhyfeddodau — dewch i danio’r dychymyg!

Ymunwch â ni wrth i ni ddarganfod sut mae gwactod gwag yn effeithio ar ein cyrff, darganfod a ydi sain a golau yn teithio drwy’r gofod, astudio samplau o greigiau o gyrion cysawd yr haul. Bydd cyfle hefyd i greu eich roced ‘pop’ eich hun i lansio gartref.


Cyngor oedran: 7+

Dydy’r gweithgaredd hwn ddim yn addas i blant dan 7 oed. Mae pob plentyn sy’n archebu tocyn angen cael eu cyfeilio gan o leiaf 1 oedolyn taledig. Bydd ‘na dim mynediad i blant dan 7.

Tocynnau

Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 

Pryd?

18–19 Tachwedd

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Y Lab KLA

Mae Lab Techniquest – sydd newydd wedi’i hadnewyddu – yw’r lle perffaith i joio arbrofion gwyddoniaeth ymarferol.

Beth wyt ti’n aros am? Cipiwch eich cot labordy a goglau, ac awn ni gwneud tipyn o wyddoniaeth!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest