Techniquest

Sioe wyddoniaeth fyw
30 minutes
5+ Oed
£2.50 y person (yn ychwanegol i gost eich tocyn cyffredinol)

Am dros chwe degawd, mae hunaniaeth wedi mentro i’r cosmos.

Nawr, mae adran gofod Techniquest yn edrych i gymryd ei gam cyntaf i archwilio’r gofod eang.

Ymunwch â ni yn y sioe wyddoniaeth fyw yma, fel mae Technispace yn archwilio’r problemau a pheryglon gallwn ni wynebu wrth i ni ddilyn camau arwyddocaol y gofodwr a gofodwraig arbennig y dyfodol.

Mae’r ôl-gyfrifiad wedi dechrau — nawr yw’r amser i lansio!

  • Cyngor oedran: 5+

    Mae’n gyflwynyddion Sioe Wyddoniaeth Fyw yn datblygu i’r grŵp maen nhw’n cyflwyno i, felly gall unrhywun o 5 i 95 cymryd rhan!

    Mae ‘na siawns byddwch chi ddim yn ffeindio’r demos fyw ym mherthnasol i blant dan bump, ond all wneud yn siŵr gan ofyn eilod o’r tîm.

  • Tocynnau

    Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 

Pryd?

4–6 Mai

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Theatr Wyddoniaeth

Dyma ble rydym ni’n dod â gwyddoniaeth i fyw o flaen eich llygaid.

Cymerwch sedd mewn ein hawditoriwm – sy’n seddi 90 bobl – ble bydd ein cyflwynydd deniadol yn dangos chi arbrofion anghredadwy.

Yn dibynnu ar y sioe, gallent gynnwys ffrwydradau ffyrnig, cemegau gwallgof, tân troellog neu lansiadau rocedi rhyfeddol!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest