Techniquest

Addysg
2pm–5pm
10+ Oed
Sioeau a gweithdai ar gael

Ymunwch â ni am brynhawn i Addysgwyr yn y Cartref sydd wedi’i deilwra’n arbennig i blant 10 oed a hŷn.

Mae’n siawns i’r rheiny yn eu harddegau, neu’n agos atyn i archwilio ein safle heb fod angen poeni am blant iau.

Gall teuluoedd Addysgwyr yn y Cartref fwynhau dros 100 o arddangosion rhyngweithiol sy’n darparu cyfle arbennig iddyn nhw ddod i arfer â gwyddoniaeth a thechnoleg.

Byddwn ni hefyd yn rhedeg sioe wyddoniaeth fyw Mathamagic yn y Theatr Wyddoniaeth, Star Tour yn y Planetariwm, a gweithdy Rocket Science yn y Labordy KLA — gallwch chi ychwanegu rheiny i’ch tocynnau mynediad wrth i chi archebu.

Hyd a Lledrith Mathemateg
Sioe wyddoniaeth fyw

10+ Oed

Star Tours
Sioe Planetariwm

10+ Oed

Rocket Science
Gweithdy Labordy

10+ Oed

 

Mynediad Tween Takeover

TocynGyda Rhodd*Safonol
Plentyn-£5.00
Oedolyn yn mynychu gyda phlentyn
16+ Oed
£13.00£11.81
Tocynnau consesiwn i’r rheiny sy’n mynychu gyda phlentyn
Yn gymwys i: Bobl hŷn (65+); ymwelwyr sydd ag anabledd; myfyrwyr sydd â cherdyn NUS dilys; derbynyddion Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i weld tystiolaeth adnabod.
£11.50£10.45
Plant dan 3 oed sy’n mynychu gyda phlentyn
0–2 Oed
Am ddimAm ddim
* Mae Techniquest yn elusen gofrestredig ac mae tocyn yn cynnwys rhodd wirfoddol o oddeutu 10%. Mae hyn yn galluogi Techniquest i hawlio Rhodd Cymorth ar 100% o bris mynediad. Mae pob ceiniog yn mynd tuag at gefnogi Techniquest a’i nod o sicrhau bod gwyddoniaeth yn agored i bawb.

Tocyn oedolyn, Addysgwr yn y Cartref — cynllun newydd ar gyfer 2023!


Rydyn ni am ei gwneud hi’n haws i deuluoedd sy’n addysgu gartref i ymweld â ni yn fwy aml.

Dyna pam ein bod ni’n cyflwyno tocyn oedolyn Addysgwr yn y Cartref — a’r peth gorau amdano? Mae’n costio’r un faint â thocyn oedolyn arferol.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw prynu tocyn oedolyn yn mynychu gyda phlentyn fel arfer ar eich ymweliad cyntaf, yna fe wnawn ni ychwanegu eich enw at ein cynllun tocyn blwyddyn, ac ar ôl hynny byddwch ond yn talu am docynnau eich plentyn pan yn ymweld â ni!


Mae’r tocyn oedolyn Addysgwr yn y Cartref yn ddilys am 12 mis o ddyddiad eich ymweliad cyntaf.
Nodwch fod y tocyn ond yn ddilys yn ystod sesiynau Addysgwyr yn y Cartref, ac am fynediad yn unig.


  Archebu tocynnau

 

Pryd?

Dydd Mercher 22 Tachwedd

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

dyddiadau ar gael

Gweithgareddau eraill yn Techniquest