Techniquest

Science Theatre

Mae’r sioe hon ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Mae mathemateg i’w weld ym mhob man — rydyn ni’n ei ddefnyddio bob dydd drwy ein ffonau clyfar, wrth ffrydio cerddoriaeth ac wrth chwarae gemau cyfrifiadur.

Darganfyddwch ambell i dric tebygolrwydd er mwyn ein helpu ni i ennill gemau a dangoswch sut mae ystadegau’n gallu camarwain. Ydi cyfrifiaduron yn gallu defnyddio mathemateg i ddarllen eich meddyliau? Dysgwch fwy am arwynebau a chysylltiadau drwy dopoleg.

Dysgwch pam fod Houdini yn dopolegydd da yn ogystal â dihangwr fyd enwog, wrth i chi gael eich clymu!

Cam Cynnydd 4 Cyfnod Allweddol 3


Gwybodaeth ychwanegol

  • Hyd y sioe: 30 munud