Techniquest

Sioe wyddoniaeth fyw
30 munud
5+ Oed
£2.50 y person (yn ychwanegol i gost eich tocyn cyffredinol)

Archwiliwch y byd hudol swigod a ffrwydradau gydag un o’r chwythwr swigod mwyaf Techniquest!

Felly, sut ydyn ni’n creu swigod? Beth sy’n digwydd wrth i ni lenwi nhw â nwyon gwahanol? Ac ydyn ni’n gallu ffrwydro nhw?

Mynychu sioe wyddoniaeth byw gyda ni, ble bydd ein gwahoddwr yn ateb i gyd o’ch cwestiynau a mwy.

Byddwn ni’n dangos swigod propan, methan a pham mae swigod yn… brechdanau? Ond yn sicr ddim yn rhai dylech chi fwyta!

O’r bach i’r enfawr, byddwch yn gweld swigod sy’n hofran, sy’n ymoleuol yn y tywyllwch, a rhai a bydd yn sicrhau bod y sioe yn gorffen gyda ‘bang’!

 • Iaith

  Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

 • Cyngor oedran: 5+

  Mae’n gyflwynyddion Sioe Wyddoniaeth Fyw yn datblygu i’r grŵp maen nhw’n cyflwyno i, felly gall unrhywun o 5 i 95 cymryd rhan!

  Mae ‘na siawns byddwch chi ddim yn ffeindio’r demos fyw ym mherthnasol i blant dan bump, ond all wneud yn siŵr gan ofyn eilod o’r tîm.

 • Tocynnau

  Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 • Gwybodaeth arall

  Mae yna ffrwydrad swnllyd tuag at ddiwedd y sioe. Bydd pawb yn derbyn amddiffynwyr clust cyn i’r sioe dechrau, a bydd digon o rybudd cyn y ffrwydrad.

 

Pryd?

Hanner tymor mis Mai, a phenwythnosau arbennig ym mis Mehefin a Gorffenaf

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events on Sad 25 Mai 2024
25 Mai
Bubbles and Blasts
Sad 25 Mai 2024    
All Day
Events on Sul 26 Mai 2024
26 Mai
Bubbles and Blasts
Sul 26 Mai 2024    
All Day
Events on Llu 27 Mai 2024
27 Mai
Bubbles and Blasts
Llu 27 Mai 2024    
All Day
Events on Maw 28 Mai 2024
28 Mai
Bubbles and Blasts
Maw 28 Mai 2024    
All Day
Events on Mer 29 Mai 2024
29 Mai
Bubbles and Blasts
Mer 29 Mai 2024    
All Day
Events on Iau 30 Mai 2024
30 Mai
Bubbles and Blasts
Iau 30 Mai 2024    
All Day
Events on Gwe 31 Mai 2024
31 Mai
Bubbles and Blasts
Gwe 31 Mai 2024    
All Day
Events on Sad 1 Mehefin 2024
01 Meh
Bubbles and Blasts
Sad 1 Mehefin 2024    
All Day
Events on Sul 2 Mehefin 2024
02 Meh
Bubbles and Blasts
Sul 2 Mehefin 2024    
All Day

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Theatr Wyddoniaeth

Dyma ble rydym ni’n dod â gwyddoniaeth i fyw o flaen eich llygaid.

Cymerwch sedd mewn ein hawditoriwm – sy’n seddi 90 bobl – ble bydd ein cyflwynydd deniadol yn dangos chi arbrofion anghredadwy.

Yn dibynnu ar y sioe, gallent gynnwys ffrwydradau ffyrnig, cemegau gwallgof, tân troellog neu lansiadau rocedi rhyfeddol!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest