Techniquest

Sioe wyddoniaeth fyw
30 munud
5+ Oed
£2.50 y person (yn ychwanegol i gost eich tocyn cyffredinol)

Mae egni yn beth anhygoel — mae’n o’n cwmpas ni i gyd ac yn cymryd amrywiaeth enfawr o ffurfiau.

Mae’n achosi i bethau newid a symud, a phan fyddwch chi’n dechrau meddwl sut rydym ni’n defnyddio egni yn ein bywydau, mae’r rhestr yn eithaf hir…

Ymunwch â ni wrth iddynt ddarganfod sut mae egni mewn bwyd yn cael ei ddefnyddio gan ein cyrff, sut gall defnyddio’n yn y byd eang, a gwyliwch o bellter diogel wrth i ni ddychwelyd profion ffrwydrol efo tân a nwyon.

Byddwn ni’n rhyddhau pob math o egni yn y sioe hon, felly paratoi!

 • Iaith

  Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

 • Cyngor oedran: 5+

  Mae’n gyflwynyddion Sioe Wyddoniaeth Fyw yn datblygu i’r grŵp maen nhw’n cyflwyno i, felly gall unrhywun o 5 i 95 cymryd rhan!

  Mae ‘na siawns byddwch chi ddim yn ffeindio’r demos fyw ym mherthnasol i blant dan bump, ond all wneud yn siŵr gan ofyn eilod o’r tîm.

 • Tocynnau

  Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 • Gwybodaeth arall

  Mae yna ffrwydrad swnllyd tuag at ddiwedd y sioe. Bydd pawb yn derbyn amddiffynwyr clust cyn i’r sioe dechrau, a bydd digon o rybudd cyn y ffrwydrad.

 

Pryd?

Gwyliau Pasg a phenwythnosau yn Ebrill–Mai

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12:00 AM - Energy Unleashed
12
12:00 AM - Energy Unleashed
13
14
15
16
17
18
12:00 AM - Energy Unleashed
19
12:00 AM - Energy Unleashed
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events on Sad 11 Mai 2024
11 Mai
Energy Unleashed
Sad 11 Mai 2024–Sul 12 Mai 2024    
All Day
Events on Sul 12 Mai 2024
12 Mai
Energy Unleashed
Sul 12 Mai 2024–Llu 13 Mai 2024    
All Day
Events on Sad 18 Mai 2024
18 Mai
Energy Unleashed
Sad 18 Mai 2024–Sul 19 Mai 2024    
All Day
Events on Sul 19 Mai 2024
19 Mai
Energy Unleashed
Sul 19 Mai 2024–Llu 20 Mai 2024    
All Day

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Theatr Wyddoniaeth

Dyma ble rydym ni’n dod â gwyddoniaeth i fyw o flaen eich llygaid.

Cymerwch sedd mewn ein hawditoriwm – sy’n seddi 90 bobl – ble bydd ein cyflwynydd deniadol yn dangos chi arbrofion anghredadwy.

Yn dibynnu ar y sioe, gallent gynnwys ffrwydradau ffyrnig, cemegau gwallgof, tân troellog neu lansiadau rocedi rhyfeddol!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest