Techniquest

Gweithdy labordy
45 munud
7+ Oed
£2 y person (yn ychwanegol i gost eich tocyn cyffredinol)

Plymiwch i mewn i’r gweithdy dŵr hwn yn y Labordy KLA!

Sut mae dŵr o nant mynydd yn troi’n hallt? All tonnau’r môr troi mewn i gymylau glaw? Sut ‘dy gwymon lliwgar yn helpu cadw’n cefnforoedd yn iachus?

Ymunwch â ni ar daith trwy’r byd rhyfeddol dŵr yn ein gweithdai ymarferol a dysgwch lawer am lefelau pH, cylchau dŵr, yr effeithiau positif ffytoplancton, a mwy.

  • Iaith

    Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

  • Cyngor oedran: 7+

    Dydy’r gweithgaredd hwn ddim yn addas i blant dan 7 oed. Mae pob plentyn sy’n archebu tocyn angen cael eu cyfeilio gan o leiaf 1 oedolyn taledig. Bydd ‘na dim mynediad i blant dan 7.

  • Tocynnau

    Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 

Pryd?

Selected dates during September & October

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

dyddiadau ar gael

Gweithgareddau eraill yn Techniquest