Techniquest

Sioe wyddoniaeth fyw
30 munud
5+ Oed
£2 y person (yn ychwanegol i gost eich tocyn cyffredinol)

Mae’r moroedd yn gorchuddio dros 70% o arwyneb ein planed. Mae’n rhan hollbwysig o ecosystem y Ddaear ac mae’n llawn bywyd mawr a bach.

Ymunwch â ni ar siwrnai sy’n mynd o’r riffau cwrel prydferth i ddyfnderoedd tywyll lle mae pysgod yn disgleirio yn y tywyllwch a llu o greaduriaid yn trigo. Byddwn yn darganfod mwy am sut mae ein moroedd yn newid a’r hyn y gallwn ni ei wneud i ddiogelu bydoedd tanddwr ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd cyfle i chi brofi eich gwybodaeth bersonol gyda chwis yn llawn ffeithiau’r môr, a gweld os fyddech chi’n gwneud eigionegydd penigamp! Byddwn ni hyd yn oed yn darganfod ffordd ffrwydrol o greu dŵr!

 • Iaith

  Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

 • Cyngor oedran: 5+

  Mae’n gyflwynyddion Sioe Wyddoniaeth Fyw yn datblygu i’r grŵp maen nhw’n cyflwyno i, felly gall unrhywun o 5 i 95 cymryd rhan!

  Mae ‘na siawns byddwch chi ddim yn ffeindio’r demos fyw ym mherthnasol i blant dan bump, ond all wneud yn siŵr gan ofyn eilod o’r tîm.

 • Tocynnau

  Plîs nodwch fod angen i bob tocyn sioe cael ei archebu law-yn-llaw efo tocyn cyffredinol. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd!

 • Gwybodaeth arall

  Mae yna ffrwydrad swnllyd tuag at ddiwedd y sioe. Bydd pawb yn derbyn amddiffynwyr clust cyn i’r sioe dechrau, a bydd digon o rybudd cyn y ffrwydrad.

 

Pryd?

Daily during the summer holidays

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

dyddiadau ar gael

Lleoliad

Theatr Wyddoniaeth

Dyma ble rydym ni’n dod â gwyddoniaeth i fyw o flaen eich llygaid.

Cymerwch sedd mewn ein hawditoriwm – sy’n seddi 90 bobl – ble bydd ein cyflwynydd deniadol yn dangos chi arbrofion anghredadwy.

Yn dibynnu ar y sioe, gallent gynnwys ffrwydradau ffyrnig, cemegau gwallgof, tân troellog neu lansiadau rocedi rhyfeddol!


Plîs nodwch rydym yn gallu cymodi 2 westeion mewn cadeirion olwyn i bob sioe.

Gweithgareddau eraill yn Techniquest