Techniquest

I oedolion
Mawrth 25 Meh, 1pm–4pm
50+ Oed
£5 y person

Bwyd bendigedig

Paratowch am amser hynod flasus yn Techniquest!

Ymunwch â ni am brynhawn gastronomegol wrth i ni greosawu arbenigwyr o FareShare Cymru, y Royal Society of Chemistry, a’r Trussell Trust i’n helpu ni i archwilio meysydd bwyd a diod.

Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu popeth am y wyddoniaeth tu ôl i’n hoff flasau ni, a’r cemeg sy’n trawsnewid cynhwysion i blatiau o fwyd meistrolgar.

Os ydych chi eisiau ymchwilio’n dyfnach i mewn i wyddoniaeth er eich diddordeb eich hun, neu wneud argraff ar yr wyrion y tro nesaf y byddwch yn dod â nhw ar daith atom, bydd gennych ddigon o amser i roi cynnig ar ein holl arddangosion rhyngweithiol ar y prynhawn yma sy’n ymroddedig i oedolion hŷn.

Bydd FareShare Cymru yn siarad am eu cais i anrhegu bwyd dros ben i elusennau lleol sydd yn bwydo pobl sydd eu hangen.

Camwch mewn i’n Theatr Wyddoniaeth i weld arbrofion arbennig yn defnyddio bwyd a diod yn ein sioe “Science en Flambé” — efallai byddant yn weld watermelon yn ffrwydro!

Gallwch hyd yn oed cymryd rhan yn ein Labordy KLA a rhoi cynnig ar rai arbrofion drosoch eich hun gyda’n gweithdai wedi’i arwain gan yr Royal Society of Chemistry.

A ni fydd yn gostio llawer: am £5 yn unig, yn ogystal â chael hyd at dair awr i archwilio’r safle a chymryd rhan yn y gweithgareddau ychwanegol hynny, mae eich tocyn hefyd yn cynnwys diod yn Coffee Mania drws nesaf — a byddwch yn ennill digonedd o wybodaeth o’r profiad hefyd.

  Archebu tocynnau

Wedi’i ffilmio yn y Caffi Wyddoniaeth Dros-50, Mawrth 2024

 

Pryd?

Dydd Mawrth 25 o Fehefin

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Dydd L
Dydd M
Dydd M
Dydd I
Dydd G
Dydd S
Dydd S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

dyddiadau ar gael

Gweithgareddau eraill yn Techniquest