Techniquest

Ym mis Chwefror, teithiodd Kadii Hamilton lawr o Firmingham gyda chopïau o’i llyfr cyntaf, Kadii and the Techni-Bus, i ddathlu ei lansiad yma yn Techniquest.

Wedi’i chefnogi gan ei theulu, darlunydd Kayla Sayers, a chyn-chwaraewyr Lerpwl — a ffrind y teulu — Jerome Sinclair, wnaeth yr entrepreneur ifanc arwyddo argraffiadau cyntaf o’r llyfr a chafodd ei ysbrydoli gan daith i Techniquest blwyddyn ddiwethaf.

Ar fore’r lansiad, cafodd Kadii ei chyfweld gan safle radio ifanc y Canolfan Mileniwm Cymru, ble wnaeth hi drafod y gwersi mae hi ‘di dysgu ar y daith hyd yn hyn.

Yn siarad i Radio Platfform, dwedodd hi: “I learned that you need to have lots of determination if you want to start your dream and finish your dream.

Kadii a’i thîm, ©Steve Pope, Fotowales

“It isn’t really easy, and if you’re a team you’ll find it a bit easier because if you’re a bit worried or a bit shy, then at least you’ll have the team there to support you and motivate you.”

Mewn ein Siop, wnaeth torf o deuluoedd casglu i ofyn Kadii cwestiynau, cymryd lluniau, a phigo lan copïau wedi’u harwyddo eu hun.

I gwblhau’r dydd, wnaeth y teulu dal lan gyda Phrif Weithredwr Lesley Kirkpatrick, sef y person wnaeth eu cysylltiad i Techniquest ddechrau, cyn mwynhau profiad llawn ar ein safle.

Kadii a darlunydd Kayla Sayers, ©Steve Pope, Fotowales

Rydym ni eisiau llongyfarch y teulu Hamilton ar eu cyflawniad a rhoi diolch am eu cymorth parhaol o Techniquest.

Gall ffeindio cyflweliad llawn Radio Platfform gyda Kadii, ei mam, Sinclair a Lesley yma.