Techniquest

Trwy gronfa o’r UK Space Agency a NERC, mae Techniquest yn lansio penwythnos gywddoniaeth y gofod i gyfoethogi STEM trwy Mai 4–6.

Mae ‘Our World from Space’ o’r Association for Science and Discovery Centres yn rhaglen ddwyflynyddol wladol sy’n anelu at wneud gwyddoniaeth ofodol fwy hygyrch a deniadol, ac ein safle yw un o’r 22 sydd wedi’u dewis i redeg y rhaglen.

O dros y penwythnos, byddwn yn cael gweithgareddau gofod yn mynd ymlaen yn y Theatr Wyddoniaeth, y Labordy KLA, y Learning Hub a’r Planetariwm i bob oedran — dyma beth allwch chi ddisgwyl.

Dysgwch digon am y beryglon a phroblemau archwilio’r gofod yn Technispace: Blast Off! dros y tair dydd yn yr Theatr Wyddoniaeth. Gall plant 5 a lan cymryd rhan!

Creu lloeren bach eich hun a dysgwch mwy am sut maen nhw’n gweithio yn y gweithdy Our World from Space, wedi’i gynnal yn ein Labordy KLA am blant 7+. Cofiwch archebu eich ymweliadau cryn dipyn ymlaen llaw gan fod mynediad yn dal yn ddarostyngedig i argaeledd.

Os ydych chi eisiau mynychu’r penwythnos, sicrhewch eich bod chi’n archebu profiad 3D am ddim gyda’ch tocyn cyffredinol. Mae AstroCymru yn cynnal 3D space shows yn y Learning Hub i blant dros 7.

Cymerwch taith bythgofiadwy trwy rhai o’r ecosystemau’r Ddaear wrth dysgu sut mae lloerenni yn gweithio i ffeindio data cadwraeth pwysig. os yw hyn yn swnio fel hwyl, gallwch chi a’ch plant dros 5 archebu tocyn i wylio We Are Guardians mewn ein Planetariwm 360°.

Ac wrth gwrs, rydym ni hefyd yn rhedeg ein sioeau Star Tours mewn y Planetariwm, sy’n addas i blant 7 oed a lan.

Rydym ni eisiau rhoi diolch o galon i’r UK Space Agency a NERC am ariannu’r penwythnos, ac i’r ASDC am ddylunio’r rhaglen. Dydyn ni ddim yn gallu aros i groesawi pawb!