Techniquest

Rydym ni’n wrth ein boddau i gyhoeddi ein bod ni wedi derbyn nawdd arall o’r ScottishPower Foundation am 2024, a bydd yn defnyddio i gefnogi’r ail gyfnod o’n Prosiect Ocean Extravanganza.

Bydd Ocean Extravaganza: Rhan II yn adeiladu ar y rhaglen wnaethoch chi ddod i wybod blwyddyn ddiwethaf, trwy ddatblygu’r sioe wyddoniaeth fyw am wylwyr newydd ag estyn eu cyrhaeddiad yn ddigidol.

Bu’r nawdd o’r ScottishPower Foundation yn galluogi ni i gyrraedd mwy na 4,000 o blant a phobl ifanc gyda rhaglen addysgol o’r radd orau, heb unrhyw rwystrau daearyddol yn trechu ni.

Disgyblion yn mwynhau’r sioe wyddoniaeth fyw Ocean Extravaganza, 2023

Dwedodd Melanie Hill, Prif Weithredwr ac Ymddiriedolwyr yn y sefydliad: “Projects like Ocean Extravaganza are a prime example of how the ScottishPower Foundation’s support is helping to create a better future.

“With this year’s projects providing vital support set to aid vulnerable people, communities, and natural ecosystems across the nation, it’s important for us to recognise and boost the incredible work of these charities.”

Mae ugain o elusennau ar draws Lloegr, Yr Alban a Chymru wedi ennill cyllid gwerth cyfanswm bron £1.2 miliwn ar gyfer proseictau sy’n edrych ar amrediad o broblemau, o gymorth cost byw, i hyrwyddo amrywiaeth a chodi ymwybyddiaeth o’r argyfwng newid hinsawdd.

Wnaeth Sue Wardle, ein Prif Swyddog Weithredol, dweud: “We are grateful for the support and partnership of the ScottishPower Foundation. The second phase of our Ocean Extravaganza wouldn’t be possible without them. Our aim is to reach pupils across the whole of Wales and to inspire more of the next generation to become environmentally responsible adults, empowered with knowledge and ideas about how to take positive action.”

Rydyn ni eisiau diolchi’r sefydliad am flwyddyn arall o gymorth a fydd yn galluogi ni i ehangu ein estyniad o addysg STEM.

Am restr lawn o’r prosiectau sydd wedi’u hariannu gan ScottishPower, cliciwch yma.