Techniquest

Dros dri dydd ym mis Mawrth, wnaeth mwy na 20 ysgolion cynradd yn ne Cymru ymweld â Techniquest i fynychu World of Work, sef digwyddiad gyrfaoedd wedi’i ariannu gan Edina Trust.

Rhyngweithiodd cannoedd o ddisgyblion i weithwyr proffesiynol o gwmnïau lleol fel KLA Newport, Dŵr Cymru a SparkLabs Cymru, a wnaethant nhw weithio gyda phrofion o’r Heddlu De Cymru a Centregrate Engineering.

Siaradon ni i rai o’r cwmnïau i ddarganfod pam a wnaethant nhw gymryd rhan.

Dwedodd Becky o Wardell Armstrong: “We want to inspire generations of ecologists. Kids love nature but not many realise that there are careers in the field […] it’s been great!”

Dwedodd Laura Crowley o Ysgol Gynradd Trallwn: “Our theme now is ‘bright sparks’ so this event ties in nicely to what we’re teaching in school. The staff have been really helpful, and it’s been brilliant for the children.”

Dwedodd Angelina o GIG Cymru: “We’re promoting healthcare science, and demonstrating different jobs within it. We want to encourage more kids to pursue a role in the field.”

Rydym ni’n credu mai’r digwyddiad yn cynrychioli cam gwerthfawr yn y genhadaeth i gynyddu cyfalaf gwyddoniaeth y genhedlaeth nesaf — a dydyn ni ddim yn gallu aros i lywyddu mwy o blant STEM yn y dyfodol.

Diolch o galon i bob cwmni a wnaeth cymryd rhan, a diolch yn fawr i Edina Trust am ariannu’r digwyddiad:

Wardell Armstrong, SparkLab Cymru, KLA Newport, Centregreat Engineering, Health Education and Improvement Wales, Heddlu De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Royal Navy, General Electric, Bae Abertawe, Public Health Wales, EESW, CELSA, Dŵr Cymru, Technocamps, Air Bus, Royal Planning (RTPI), Lunia 3D Printing, Space Forge, a’r Cardiff and Vale Health Board.