Techniquest

The KLA Lab

Archwiliwch y gwyddorau amrywiol sy’n helpu ni i ddeall ein blaned yn well.

Bydd disgyblion yn astudio’r byd Daeareg ac yn archwilio mathau gwahanol o gerrig gall ffeindio yn y Ddaear — igneaidd, gwaddod, a metamorffig — trwy astudiaeth ryngweithiol o samplau cerrig a thywod.

Yn y byd Daearyddiaeth, bydyn nhw’n dysgu sut i ddynesu’r oedran o goed gwahanol a dadansoddi newidiadau tymhorol trwy astudio cylchoedd coed.

Yn ogystal â rheini, bydyn nhw’n ymchwilio’r clorian pH a’r cylchred dŵr, cyn gorffen gyda gweithgaredd cyffrous ble byddwn nhw’n defnyddio offer naturiol neu adnewyddadwy i hidlo dŵr.

Cam Cynnydd 3 Cyfnod Allweddol 2


Cyngor oedran: 7+

Dydy’r gweithgaredd hwn ddim yn addas i blant dan 7 oed. Mae pob plentyn sy’n archebu tocyn angen cael eu cyfeilio gan o leiaf 1 oedolyn (dydy oedolion ddim yn talu). Bydd ‘na dim mynediad i blant dan 7.

Gwybodaeth ychwanegol

Cymerwch eich disgyblion i brofi bod yn wyddonwyr go iawn yn ein Labordy KLA newydd sbon, wedi’i gydgyfnerthu gan y Sefydliad Garfield Weston.

  • Hyd y sioe: 45 munud