Techniquest

The KLA Lab

Gallwn ni ffeindio olion bysedd gwymon? Sut ydy dŵr glan yn cael ei drylifo mewn natur? Neu sut ydyn ni’n gallu dychwelyd anghydbwysedd cemegol?

Ymunwch â ni ar daith trwy fyd rhyfeddol dŵr yn ein gweithdai ymarferol, a dysgwch lawer am lefelau pH, cylchau dŵr, effeithiau positif gwymon, a mwy.

Cam Cynnydd 3 Cyfnod Allweddol 2


Cyngor oedran: 7+

Dydy’r gweithgaredd hwn ddim yn addas i blant dan 7 oed. Mae pob plentyn sy’n archebu tocyn angen cael eu cyfeilio gan o leiaf 1 oedolyn (dydy oedolion ddim yn talu). Bydd ‘na dim mynediad i blant dan 7.

Gwybodaeth ychwanegol

Cymerwch eich disgyblion i brofi bod yn wyddonwyr go iawn yn ein Labordy KLA newydd sbon, wedi’i gydgyfnerthu gan y Sefydliad Garfield Weston.

  • Hyd y sioe: 45 munud