Techniquest

The KLA Lab

Ydych chi erioed wedi sylweddoli pa mor glyfar yw’ch ymennydd?

Bydd myfyrwyr yn mwynhau cip olwg ar rannau gwahanol yr ymennydd a’u phwrpasau amrywiol.

Byddwn yn gweld os allwn nhw ddatrys pa ymennydd sy’n perthyn i ba anifail mewn un o’n brofion bendigedig.

Ac, i orffen, bydd y disgyblion yn perfformio ‘llawfeddygaeth yr ymennydd’ eu hun yn defnyddio offer arbenigol

Cam Cynnydd 3 Cyfnod Allweddol 2


Cyngor oedran: 7+

Dydy’r gweithgaredd hwn ddim yn addas i blant dan 7 oed. Mae pob plentyn sy’n archebu tocyn angen cael eu cyfeilio gan o leiaf 1 oedolyn (dydy oedolion ddim yn talu). Bydd ‘na dim mynediad i blant dan 7.

Rhybedd sensitifrwydd

Bydd y sesiwn hon yn gynnwys trafodaeth a gweithgareddau sy’n portreadu tyfiannau’r ymennydd, felly ni fydd yn addas i bawb. Os gwelwch yn dda, gwirio efo’n tîm cyn archebu os oes angen rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth ychwanegol

Cymerwch eich disgyblion i brofi bod yn wyddonwyr go iawn yn ein Labordy KLA newydd sbon, wedi’i gydgyfnerthu gan y Sefydliad Garfield Weston.

  • Hyd y sioe: 45 munud