Techniquest

Science Theatre

Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

Yn y sioe ardderchog yma, byddwn yn archwilio amrywiaeth o anifeiliaid sy’n dodwy wyau, o’r rhai mwyaf poblogaidd i nifer llai enwog!

Gall wyau dod mewn miliynau o siapau, meintiau a lliwiau gwahanol — mor unigryw â’r anifail sy’n eu dodwy.

Ymunwch â’r arbenigwyr gwyddoniaeth a thrio llawer o arbrofion hwylus, wrth ddysgu digon am y byd diddorol o wyau a’u dodwyr.

Bydd hyn yn brofiad fel dim byd arall!

Cam Cynnydd 2 Y Cyfnod Sylfaen
Cam Cynnydd 3 Cyfnod Allweddol 2


Gwybodaeth ychwanegol

  • Hyd y sioe: 30 munud