Techniquest

Science Theatre

Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

Rydyn ni’n cychwyn ein bywyd fel smotyn sy’n llai nag atalnod llawn ond sut ydyn ni’n newid dros amser?

Darganfyddwch y corff dynol – o’r esgyrn hiraf i’r rhai lleiaf, a swyddogaethau ein horganau. Tybed a allwch chi enwi’r esgyrn gwahanol sydd yn eich corff?

Gwrandewch ar eich curiad calon, mesurwch faint o aer fyddwch yn ei anadlu a darganfyddwch sut i gadw eich corff yn iach.

Cam Cynnydd 3 Cyfnod Sylfaenol 2


Gwybodaeth Ychwanegol

  • Hys y sioe: 30 munud

Adnoddau Cefnogol

  Cymraeg   Saesneg