Techniquest

Science Theatre

Dewch gyda ni i le nid yw unrhywbeth yn hollol fel y mae’n ymddangos…

Darganfyddwch fyd cemeg anhygoel yn ein sioe wyddoniaeth fyw newydd sbon, llawn trawsffurfiadau clyfar, newidiadau lliwiau a diweddglo ffrwydrol.

Bydd eich cyflwynydd yn consurio â chemegion a golau, mewn cyflwyniad wedi’i gynllunio i synu a rhyfeddu cynulleidfaoedd.

Ai gwyddoniaeth neu hud ydyw? Dewch i weld bod y cyfan yn hollol elfennol, fy annwyl Watson!

Progression Step 2 Y Cyfnod Sylfaenol
Progression Step 3 Cyfnod Allweddol 2


Gwybodaeth ychwanegol

  • Hys y sioe: 30 munud