Techniquest

Science Theatre

Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

Helpwch Delyth ein draig gyfeillgar i ddod i nabod y corff dynol a’r pum synnwyr mewn ffair gyffrous. Byddwch yn datrys heriau a phosau ar hyd y ffordd.

Byddwn yn helpu trwsio reid ffigar-êt yn y sioe wyddoniaeth ryngweithiol ddifyr hon sy’n annog plant i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau.

Bydd y plant yn edrych ar y corff dynol a’r ffordd yr ydym yn defnyddio ein synhwyrau. Byddant hefyd yn edrych ar y gwahaniaethau sydd rhyngom ni ac anifeiliaid eraill.

Cam Cynnydd 2 Y Cyfnod Sylfaenol


Gwybodaeth Ychwanegol

  • Hyd y sioe: 30 munud

Adnoddau cefnogol

  Cymraeg   Saesneg