Techniquest

Science Theatre

Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

Neidiwch nôl i’r 13eg Ganrif a chyrraedd â’r adeiladwr Robert St David, meistr ar ei grefft!

Mae ei ben-dyn wedi ei orchymyn i adeiladu castell bendigedig. Ymunwch â fe ar ei daith wrth iddo drio cyflwyno’r gaer berffaith — fodd bynnag, bydd angen eich cymorth trwy gydol y gwaith!

Trwy edrych ar bopeth o’r lleoliad i’r adeiledd ffisegol a’r amddiffyniadau, bydd Robert yn gallu adeiladu castell a bydd yn gallu gwrthsefyll pob arf a byddin?

Cam Cynnydd 3 Cyfnod Allweddol 2


Gwybodaeth ychwanegol

  • Hyd y sioe: 30 munud