Techniquest

Science Theatre

Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

Mae Delyth y Ddraig yn edrych ymlaen at fynd i’r syrcas!

Ond wrth gyrraedd, mae ei mam yn tisian ac yn chwythu’r syrcas gyfan i lawr!

Mae’n rhaid i Delyth weithio’n gyflym i roi pob dim yn ôl yn ei le. Ymunwch â Delyth a defnyddiwch eich sgiliau mathemateg i helpu pawb yn y syrcas cyn y sioe fawr.

Yn y sioe ryngweithiol hon bydd plant yn edrych ar bwyso a mesur, ac yn trefnu siapiau a rhifau.

Cam Cynnydd 2 Y Cyfnod Sylfaenol


Gwybodaeth ychwanegol

  • Hyd y sioe: 30 munud

Adnoddau Cefnogol

  Cymraeg   Saesneg