Techniquest

Science Theatre

Nodwch mai Saesneg yw iaith y sioe hon.

Helpwch Delyth, ein draig gyfeillgar edrych ar olau, lliw a chysgodion mewn castell tylwyth teg hudolus. Byddwch yn cwrdd â llu o gymeriadau arbennig ar hyd y ffordd.

Byddwn yn helpu’r bobl sy’n byw yn y castell dirgel yn y sioe wyddoniaeth ryngweithiol ddifyr hon sy’n annog plant i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau.

Bydd plant yn edrych ar oleuadau lliwgar, golau UV, cylchedau syml a chysgodion, a hyd yn oed yn paentio gyda golau!

Cam Cynnydd 2 Y Cyfnod Sylfaenol


Gwybodaeth ychwanegol

  • Hyd y sioe: 30 munud

Adnoddau cefnogol

  Cymraeg   Saesneg