Techniquest

Science Theatre

Mae’r sioe hon ar gael yn Gymraeg neu Saesneg.

O fadfallod ffyrnig i greaduriaid gyda chegau enfawr yn barod i fwyta, dyma’r bwystfilod meirw a fu unwaith yn teyrnasu’r Ddaear.

O fadfallod ffyrnig i greaduriaid gyda chegau enfawr yn barod i fwyta, dyma’r bwystfilod meirw a fu unwaith yn teyrnasu’r Ddaear.

Beth ddigwyddodd iddyn nhw a ble maen nhw heddiw? Dysgwch hynny a llawer mwy yn sioe’r Dinosoriaid!

Cam Cynnydd 3 Cyfnod Sylfaenol 2


Gwybodaeth ychwanegol

  • Hyd y sioe: 30 munud